OINARRIAK

IZEN EMATEA ETA EGUTEGIA

IZEN-EMATEA 

Izena emateko epea: 2023ko urtarrilaren 9 etik 31 era bitartean (biak barne)

Izen-ematea modu telematikoan baino ez da egingo, gune honetan bertan sartuko dugun formularioa betez. Bete beharreko formularioa, azalpenekin batera, urtarrilaren 9 etik aurrera egongo da eskuragarri.

Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez bi modalitatetan eman ahal izango du izena. Nolanahi ere, lehiakide edota talde bakoitzak, ezin izango du modalitate bereko kategoria batera baino gehiagotara aurkeztu.

Bi modalitatetan izena eman nahi duten parte-hartzaileek, bi inskripzio orri bete beharko dituzte, modalitate bakoitzeko bat.

Izen ematearen kostua 20€ koa izango da banakako modalitateetarako eta 60€ koa taldekako modalitateetarako.

EKITALDIEN EGUTEGIA 

  • Espezialitate guztietako proben datak: 2023ko martxoaren 17 eta 18a.
  • Sari banaketaren eta Amaiera Kontzertuaren data:  2023ko martxoaren 19a, 12:00etan, Areto Nagusian.

Saritua suertatzen den ikaslegoa nahitaez joan beharko da sari banaketara.

Sari banaketaren ostean, Amaiera Kontzertuari ekingo zaio, Antolakuntzak hautatutako interprete sarituen parte-hartzearekin.

LEHIAKETAREN EGOITZA 

 • JESÚS GURIDI Musika Kontserbatorio Profesionala.
 • Honduras kalea, 9, 01009, Vitoria-Gasteiz.
 • Tfnoa: 945 187044

OINARRI OROKORRAK

1.- PARTE-HARTZAILEAK

1.1. Lehiaketa honetan, 2022-2023 ikasturtean musika ikasketak burutzen ari diren Euskal Autonomia Erkidegoko edozein Musika Kontserbatorioko,Oinarrizko Ikasketak zein Ikasketa Profesionalak irakasteko baimendutako ikastetxeko, zein 289/1992 Dekretuak arautzen dituen Musika Eskoletako ikasleek parte hartu ahal izango dute.

1.2. Aurreko edizioetan 1. saria lortu duten lehiakideek, aurrerantzean ezin izango dute kategoria berean parte hartu (talde instrumentalen eta bokalen modalitateko irabazleak izan ezik, beste talde batekin aurkeztu ahal izango direlarik).

1.3. Lehiaketan izena emateak, berarekin dakar arauak osorik onartzea eta datuen tratamenduari buruzko adostasuna ematea, ondorengo baldintza hauetan oinarritua:

  •  Hedapena helburu, ikaslearen irudia edota berari buruzko informazioa argitaratzea.
  • EMG Lehiaketarekin lotutako jarduerei eta ekitaldiei buruzko informazioa bidaltzea.
  • EMG Lehiaketarekin lotuta, ikaslea agertzen den audio, irudi edo bideoak prentsan, irratian eta telebistan argitaratzea.
  • Bai EMG Lehiaketaren webgunean , bai sare sozialetan, irudiak eta bideoak argitaratzea, horiek ezabatzea eskatzen ez den bitartean, gordetzeko aukera izango delarik.
2.-MODALITATEAK

  • Akordeoia
  • Kantua
  • Konposizioa
  • Zuzendaririk gabeko Talde Instrumental edo/eta Bokalak
  • Gitarra, Harpa eta Hari Pultsatuzko Instrumentuak
  • Arku-Instrumentuak
  • Jazza eta Musika Modernoa
  • Perkusioa
  • Tekla
  • Haize-Egurra
  • Haize-Metala

Lehiaketan, banaka parte hartuko da modalitate guztietan, Zuzendaririk gabeko Talde Instrumental edo/eta Bokaletan izan ezik. Kasu honetan, taldeak gutxienez bi kidez osatuta egongo dira. Jazz eta Musika Modernoa modalitatean, banaka edo taldeka lehiatu ahal izango da.

3.– KATEGORIAK

Lehiaketan parte hartzeko gutxieneko adin absolutua 12 urtekoa izango da (2011eko jaioturtea).

Parte hartzaileen modalitate eta adinaren arabera, hona hemen kategoria ezberdinak:

  1. Espezialitate guztiak, Kantua, Jazza eta Musika Modernoa, Talde Instrumental edo/eta Bokalak eta Konposizioa izan ezik:
  • A KATEGORIA : 19 urtera arte
  • B KATEGORIA : 15 urtera arte
  1. Kantua, Jazza eta Musika Modernoa:
  • A KATEGORIA : 25 urtera arte
  • B KATEGORÍA : 12 tik  19 urtera arte
  1. Zuzendaririk gabeko Talde Instrumental  edo /eta Bokalak:
  • A KATEGORIA:  19 urtera arte (taldekideen batez besteko adina)
  • B KATEGORIA : 17 urtera arte (taldekideen batez besteko adina)

  1. Konposizioa:
  • KATEGORIA BAKARRA: 12tik 20 urtera arte

Parte hartzaileen adina kalkulatzeko, Lehiaketaren urte naturalean betetzen dutena hartuko da kontuan. Talde Instrumental edo/eta Bokaleko espezialitatean, kide guztien batez bestekoa izango da adina.

 4. ERREPERTORIOA

A KATEGORIA 

Errepertorioa parte-hartzaile bakoitzak aukeratuko du, gutxienez estilo ezberdinetako 3 obra (mugimendu solteak ere aukeratu ahal izango dira) interpretatu beharko direlarik. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 25 minutukoa izango da.

Taldekako modalitateetan, estilo ezberdinetako 2 edo 3 obra (mugimendu solteak ere aukeratu ahal izango dira) interpretatu beharko dira. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 25 minutukoa izango da.

Kantu espezialitatean, parte hartzaileek, gutxienez bi hizkuntza ezberdinetan idatzitako 3 obra aukeratu beharko dituzte. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 25 minutukoa izango da.

Jazz eta Musika Modernoko espezialitatean, taldea eta errepertorioa lehiakideek aukeratuko dituzte, improbisazio libreak, estandarren moldaketak edota norberak idatzitako obrak aurkeztu ahal izango direlarik. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 25 minutukoa izango da.

B KATEGORIA 

Errepertorioa parte-hartzaile bakoitzak aukeratuko du, gutxienez estilo ezberdinetako 2 obra (mugimendu solteak ere aukeratu ahal izango dira) interpretatu beharko direlarik. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 15 minutukoa izango da.

Taldekako modalitateetan, estilo ezberdinetako 2 edo 3 obra (mugimendu solteak ere aukeratu ahal izango dira) interpretatu beharko dira. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 15 minutukoa izango da.

Kantu espezialitatean, parte-hartzaileek, gutxienez bi hizkuntza ezberdinetan idatzitako 2 obra aukeratu beharko dituzte. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 15 minutukoa izango da.

Jazz eta Musika Modernoko espezialitatean, taldea eta errepertorioa lehiakideek aukeratuko dituzte, improbisazio libreak, estandarren moldaketak edota norberak idatzitako obrak aurkeztu ahal izango direlarik. Emanaldia burutzeko gehienezko denbora 15 minutukoa izango da.

C KATEGORIA. KONPOSIZIOA 

Epaimahaikideek proposatutako hasierako gaia abiapuntutzat hartuta, parte-hartzaileek koral, inbentzio, suite edota lied moduko konposizioa sortu beharko dute. Ariketa 6 ordu baino lehen burutu behar izango da.

Lehiaketaren unea iristen denean, epaimahaikideek, proba egiteko aukeratutako forma musikala zozketa bidez zehaztuko dute.

************

Kategoria guztietan, akonpainamendua duten obrak pianista errepertoristarekin interpretatu beharko dira. Lehiakide bakoitzak bere pianista errepertorista eraman beharko du.

Lehiaketak ezartzen duen denbora-muga kontuan hartuta, parte-hartze haundia izanez gero, Lehiaketa behar bezala gara dadin,Antolakuntzak egoki iritzitako neurriak proposatu ahal izango ditu.

5.- IZEN-EMATEA

5.1.-Izena emateko buletina IKASGUNEAren webgunera zuzenduko da, inskripzioa gune horren bidez egin beharko baita.

IZENA EMATEKO INPRIMAKIA

5.2.-IKASGUNEAn sartu ahal izateko, posta eletroniko eta pasahitza propioak erabili beharko dira. IKASGUNEAn alta emanda ez daudenak, erregistratu beharko dira.

5.3.- IKASGUNEAren webgunean sartu eta gero, SARBIDE PROBAK/LEHIAKETAK fitxan klikatu.

5.4.- Ahal dela, Chrome nabigatzailea erabili.

5.5.- Zatien atalean (interpretatu beharreko obrak) ezingo dira hainbat zeinu sartu. Adibidez: #” ^`*

5.6.- Obren iraupenak minutu osotan adierazi beharko dira, segundorik gabe.

5.7.- Erantsitako dokumentuak. NANaren bi aldeek pdf edo jpg artxibo berean egon beharko dute.

5.8.- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikastetxeen matrikula ziurtagiriak  Ikasgunean deskarga daitezke (baliteke ordu batzuk behar izatea) inskripzioan eransteko. Kasu honetan zigilua eta sinadura ez dira beharrezkoak izango.

5.9.- Izena emateko arazorik izanez gero, helbide honetara idatz dezakezue:

cjmeuskadi@gmail.com

Gogoratu, izena emateko epea 2023ko URTARRILAREN 9-TIK 31-RA bitartean egongo da zabalik (biak barne).

20€-ko matrikula ezartzen da banakako espezialitateetarako eta 60€ -koa taldekako espezialitateetarako.

6.- PROBAK

6.1. Deitutako modalitate bakoitzak proba bakarra izango du.

6.2. Espezialitate guztietan, Konposizioan izan ezik, emanaldiei hasiera emateko “G” hizkia aukeratu da (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak urtero egiten duen zozketan horrela zehaztua).

6.3. Probak hasteko ordutegia parte-hartzaileen kopuruaren araberakoa izango da eta antolatzaileek behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko dute lehiaketaren webgunean.

6.4. Behar duten lehiakideentzako, ikasgelak prestatuko dira, ordutegi zorrotz bati jarraituz. Antolatzaileek ez dute utziko parte-hartzaile bakoitzarentzat ezarritako ordutegian esleitutakoak baino gela gehiago erabiltzen.

6.5. Konposizioan izan ezik, probetara publikoa sartu ahal izango da, edukiera mugatuarekin. Ezarritako edukiera gaindituz gero, antolatzaileek aretoa husteko eskatu ahal izango dute.

6.6. Emanaldiaren unean, parte-hartzaileek, interpretatu beharreko obren hiru kopia eman beharko dizkiete epaimahaikideei.

6.7. Lehiaketa behar bezala gara dadin, sor daitezkeen ezustekoen arabera, antolatzaileek neurri egokiak hartu ahal izango dituzte.

7.- BALORAZIO-IRIZPIDEAK

7.1. Lehiakideak baloratzeko orduan, honako irizpide hauek jarraituko dira modalitate guztietan, Konposizioan izan ezik:

  • Interpretazio egokia: obrak behar bezala jotzea, tenpoa, notak ,erritmoa, fraseoa, artikulazioak, dinamikak, afinazioa etab errespetatuz.
  • Kontrol teknikoa: interpretatutako obretan jasotako zailtasun teknikoak ebazteko gaitasuna.
  • Soinuaren kalitatea: soinua estilora eta errepertoriora egokitzea.
  • Espresibitatea: espresibitate artistikoa, zentzu formala, musika estiloaren zentzua eta obrari izaera egokia emateko gaitasuna.
  • Komunikazioa: intentzioa, konbikzioa, segurtasuna eta taularatzea.

7.2.- Konposizio modalitatean, aurkeztutako lanen sormen gaitasuna, originaltasuna eta berezitasuna hartuko dira kontuan, ondorengo irizpideak ahaztu gabe:

  • Idazketa harmonikoaren eta kontrapuntistikoaren oinarrizko teknikak menderatzeko  gaitasuna.
  • Estilo historikoek proposatutako konposizio-ereduetatik gaur egunera arte lan egiteko gaitasun kritikoa..
8. EPAIMAHIA

Lehiaketaren Epaimahaia, musika interpretazioaren eta irakaskuntzaren alorrean ezagunak diren kideek osatuko dute. Antolakuntzak, lehiaketaren webgunean jakinaraziko du Epaimahaiaren behin betiko osaera, behar besteko aurrerapenarekin. Modalitateren batean 5 lehiakidek baino gutxiagok parte hartzen badute, ez da berariazko epaimahai bat osatuko, beste espezialitate batekin epaimahai mistoa sotuko delarik.

 Lehiaketaren amaieran, Epaimahaiak emaitza jakinaraziko du emandako sarien zerrenda osoarekin eta bere erabakia apelaezina izango da.

9.- SARIAK

9.1. Lehiakide guztiek parte-hartze diploma jasoko dute.

9.2. Modalitate eta Kategoria bakoitzean 3 sari emango dira:  1. Saria, 2. Saria eta Ohorezko Aipamena.

9.3. Epaimahaikideak ez dira sari guztiak ematera behartuak egongo eta egokitzat jotzen dituztenak eman gabe utzi ahal izango dituzte. Sariak ex-aequo ere izan daitezke eta erdibana banatuko dira sarituen artean.

9.4. Epaimahaiaren erabakia, lehiaketaren egun bakoitzeko azken orduan argitaratuko da webgune ofizialean.

“A” KATEGORIAko SARIAK (19 URTERA ARTE)

Kategoria honetako sariak honako hauek izango dira:

Modalitate bakoitzeko 1. Saria

  • Diploma
  • MUSIKENEko bere espezialitateko irakaslearekin Master Class-a (data Musikenek eta sariaren irabazleek adostu beharko dute).
  • Materiala erosteko bonoa: 100 € bakarkako kategorietarako eta 300 € taldekako kategorietarako, Vital Fundazioaren babesarekin.

Modalitate bakoitzeko 2. Saria

  • Diploma
  • MUSIKENEko bere espezialitateko irakaslearekin Master Class-a (data Musikenek eta sariaren irabazleek adostu beharko dute).

Honez gain, honako sari hauek honela osatuko dira:

Arku espezialitateko 1. Saria

  • BOS Bilbao Orkestra Sinfonikoarekin egindako egitarau batean tutti musikari gisa parte-hartzea. (BOS-ek hitzartuko ditu entsegu eta kontzertu datak).

Haize-egurra, Haize-metala eta Perkusio modalitateeko 1. Saria

  • Gasteizko Udal Bandarekin egindako egitarau batean tutti musikari gisa parte-hartzea. (Bandak hitzartuko ditu entsegu eta kontzertu datak).

Tekla (piano) modalitateko 1. Saria.

  • Andoaingo Piano Lehiaketan errezitaldia.

Akordeoi, Hari pultsatu  eta Kantu modalitateeko 1. Saria

  • Kontzertuak Bilboko J.C.Arriaga, Gasteizko J. Guridi eta Donostiako F.Escudero kontserbatorioetako Areto Nagusietan .

Jazza eta Musika Modernoa modalitateko 1. Saria

  • Gasteizko Nazioarteko Jazzaldiaren kontzertu batean parte hartzea.

Tekla (klabezina), espezialitateko 1. Saria

  • Arabako Antzinako Musika Asteko kontzertu batean parte-hartzea.

Lehiaketaren antolatzaileek Sari Berezi bat eman ahal izango diote lehiaketan erakutsitako musika maila handiagatik nabarmentzen den lehiakideari. Sari hau Musikeneko ikasle orkestrarekin batera topaketa sinfoniko batean parte hartzea izango da

“B” kategoriako sariak (15 urtera arte)

Kategoria honetako sariak honako hauek izango dira:

Modalitate bakoitzeko 1. Saria

  • Diploma
  • MUSIKENE-ko bere espezialitateko irakaslearekin klasea, entzule gisa. (Data MUSIKENEk hitzartuko du).
  • Materiala erosteko bonoa: 100 € bakarkako modalitateetarako y 200 € taldekako modalitateetarako, Vital Fundazioaren babesarekin.

Tekla (piano) Modalitateko 1. saria osatuko da:

  • Andoaingo Piano Lehiaketan errezitaldia.

 Modalitate bakoitzeko 2. Saria

  • Diploma
  • MUSIKENE-ko bere espezialitateko irakaslearekin klasea, entzule gisa. (Data MUSIKENE-k hitzartuko du).
10.- JABETZA INTELEKTUALA

Deialdi honetan saria jaso duten obren konpositoreek, ekoizpenaren formatuaz gain, erreprodukzio, banaketa eta komunikazio publikoko eskubideak ere utziko dizkiote EAEko Administrazio Orokorrari. Obra horiek horiek edozein euskarritan editatu, kopiatu, edo erreproduzitu ahal izango dira, eta doan banatu edo/eta interpretatu ahal izango dira.

Saritutako parte-hartzaileen probak eta ondorengo jarduerak edozein baliabide teknikoren bidez grabatu eta zabaldu ahal izango dira, eta material hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren jabetzakoa izango da.

Hezkuntza Sailak beretzat gordetzen du parte hartzen duten ikasleak agertzen diren ikus-entzunezko materiala erabiltzeko eskubidea (bai nazioan, bai nazioartean), bai EMGLren sustapenerako eta/edo publizitaterako, bai Sailak egokitzat jotzen duen kanpoko edozein erabilera edo zabalkunderako.