PROGRAMAZIOA

OSTIRALA MARTXOAK 13 / VIERNES 13 DE MARZO
INSTRUMENTUA – INSTRUMENTO KATEGORIA – CATEGORIA Probaren hasiera ordua Comienzo de la prueba Gela / Aula
AKORDEOIA / ACORDEÓN B 16:00 2.7
A 16:15 2.7
KANTUA / CANTO B 16:30 2.17
A 17:00 2.17
TEKLA  / TECLA B 15:30 Auditorio
A 18:30 Auditorio
HAIZE EGURRA  /  VIENTO MADERA B 15:30 2.16
 JAZZ ETA MUSIKA MODERNOA B 16:00 2.4B
JAZZ Y MÚSICA MODERNA A 17:00 2.4B
KONPOSIZIOA / COMPOSICIÓN Bakarra – Única 16:00 1.24
LARUNBATA MARTXOAK 14 / SÁBADO 14 DE MARZO
INSTRUMENTUA – INSTRUMENTO KATEGORIA – CATEGORIA Hasiera ordua Comienzo de la prueba Gela / Aula
HAIZE EGURRA / VIENTO MADERA A 10:00 2.16
HAIZE METALA / VIENTO METAL B 10:00 2.7
A 15:30 2.7
PERKUSIOA  / PERCUSIÓN A 9:45 Auditorio
B 13:30 Auditorio
TALDE INSTRUMENTALAK B 15:00 Auditorio
GRUPOS INSTRUMENTALES A 17:15 Auditorio
HARI PULTSATUA / CUERDA PULSADA B 10:00 2.4B
A 12:30 2.4B
HARIZKO MUSIKA TRESNAK A 10:00 2.17
INSTRUMENTOS DE ARCO B 18:00 2.17
IGANDEA MARTXOAK 15 / DOMINGO 15 DE MARZO
SARI BANAKETA ETA  SARITUEN KONTZERTUA 12:00 Auditorio
ENTREGA DE PREMIOS Y CONCIERTO DE PREMIADOS